• REACH Audit Rusland: Uitvoeren van audits in drie grote Russische staalfabrieken in kader van REACH verplichtingen van niet EU-landen en export naar Europa.

• REACH registraties: begeleiden van chemiebedrijven en consortia met registreren van chemische stoffen (REACH) bij de Europese autoriteiten (ECHA). Samenstellen van dossiers, leveren van technische ondersteuning en expertise, begeleiding externe laboratoria, leiden van (technische) werkgroepen en algemeen consortium management.

• Kwaliteit en HSE: Integratie van veilig gebruik van grondstoffen in brede kwaliteits en HSE programma’s voor verschillende bedrijven. Ontwikkeling van policies voor grondstoffen en gerelateerde onderwerpen, integratie in gezondheid en veiligheid standaarden.

• Waterkwaliteit project Mali: Ontwikkeling van meetprogramma voor controle en monitoring van gevaarlijke stoffen in oppervlakte water (Niger) in Mali en Guinee. Audit en vormgeving van analysemethoden en trainen van personeel.

• Registratie hulpmiddel landbouw: Uitvoeren van analyse en registratie vereisten (oa REACH) voor hulpmiddel in de landbouw. Advies en advisering over kwaliteitsysteem en productveiligheidsbladen.

• Productveiligheid project Turkije: Ontwikkelen en neerzetten van product safety systeem in Turkije. Bewustwording en trainen van overheden, autoriteiten en laboratoria die toezicht houden op de markt m.b.t. algemene productveiligheid. Invoering en ontwikkeling van modern marktoezicht systeem.

• Cosmetica: Advisering wetgeving en ontwikkeling van (bedrijfs) specifieke standaarden, werkzaamheid (efficacy) en veilig gebruik van ingrediënten. Uitvoeren van veiligheidsbeoordelingen.

• Adviseur: bij bilaterale ontwikkeling projecten namens de Nederlandse overheid en de EU; kennisoverdracht en opleiding van mensen in Turkije, Mali en Guinee.